Latvijas Avestas astroloģiskā asociācija

Visu, ko mēs darām, darām no sirds un kvalitatīvi, tāpēc centra devīze ir – PROFESIONĀLISMS!

Vairāk par mums

Dārgie draugi!


Mūsu institūsts uzsāk pirmā kursa klausītāju uzņemšanu!
Gaidīsim visus interesentus, kas vēlēsies sīkāk uzzināt par šo seno zinātni!

Sīkāka informācija pa tālr. +371 29 720 763

Konsultācijas

Individuālo horoskopu sastādīšana. Profesionālie un lietišķie jautājumi. Ģimenes jautājumu risināšana.

Avestas - Konsultācijas Uzzināt vairāk

Apmācības

Mācību procesā tiek izmantotas modernas apmācības metodes un speciāla astroloģijas programma.

Apmācības Uzzināt vairāk

Astroprognozes

Avestas astroloģija palīdz cilvēkam paplašināt redzējumu uz apkārtējo pasauli un pilnvērtīgi to uztvert.

Astro prognozes Uzzināt vairāk

Кalendārs

Dzīve – tā ir iespēja dvēseles izaugsmei!

Latvijas Avestas tradīciju centrs oficiāli tika nodibināts 2004. gadā pēc Pāvela Globas personīga ierosinājuma. Viņš ir centra dibinātājs un goda vadītājs.

Mūsu centrs ir likumsakarīgs turpinājums Avestas astroloģijas skolai, kas Rīgā tika atvērta 90. gadu beigās. Centrā Avestas astroloģijas skolas tradīcijas turpina attīstīt viena no labākajām P. Globas skolniecēm, vadošā Avestas astroloģe Latvijā Irina Simonova, ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi astroloģijas pasniegšanā un konsultēšanā.

Visu, ko mēs darām, darām no sirds un kvalitatīvi, tāpēc centra devīze ir –PROFESIONĀLISMS!

Mūsu centrā ir izveidojies savs darba stils, savas mazās tradīcijas, ir spēcīgi pasniedzēji un laba, moderna informatīvā bāze. Visas mūsu mācību programmas ir atbilstoši licencētas.

Varat droši vērsties pie mūsu astroloģiskajiem konsultantiem, kuriem ir pieredze un atbilstoša astropsihologa kvalifikācija. Viņi vienmēr palīdzēs atšķetināt neskaidrās situācijas, atradīs problēmas cēloni un norādīs risinājuma variantus. Un tas tiks izdarīts ar izpratni, individuālu pieeju, profesionāli un konfidenciāli.

Pie mums nāk konsultēties par daudziem jautājumiem un mācīties Avestas astroloģiju dažādu profesiju pārstāvji, bet, kā likums, tie ir domājoši, gudri un zinātkāri cilvēki. Kopumā viņus vieno vēlēšanās labāk izprast sevi un savus uzdevumus šajā dzīvē, savas veiksmes un neveiksmes, kam īpaši dzīvē jāpievērš uzmanība un kam vispār spēki nav jātērē.

Mūsu skolā astroloģijas zināšanas ir apguvuši vairāki desmiti kvalificētu Avestas astrologu. Starp viņiem ir veiksmīgi biznesmeņi, valsts iestāžu darbinieki, ārsti, skolotāji, mākslas jomas pārstāvji. Daudzi sekmīgi sniedz konsultācijas ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā, Kanādā, Krievijā.

Viņi arī turpina centra tradīcijas – popularizē un izplata Avestas mācību, dibina jaunus mācību un konsultāciju centrus. Kā piemērus var minēt nesen atvērto skolu Rīgā N. Bulahas vadībā, ilgu laiku Vācijā darbojas skola I. Matrehinas vadībā, Jaroslavļā jau gadu strādā
J. Sļesarenko. Mēs priecājamies par savu skolnieku panākumiem un vēlam viņiem veiksmi un izaugsmi!

Mūsu centrs arī aug lielāks – esam atvēruši savas filiāles Kuldīgā, Siguldā un Liepājā. Laika gaitā esam uzkrājuši pieredzi un līdz ar to paplašinās arī veicamie uzdevumi, tāpēc radās nepieciešamība mainīt astroloģijas centra statusu un astroloģijas institūta statusu.

Irina Simonova

Tagad mūsu institūts ir gatavs veikt šādus uzdevumus:

  • popularizēt Avestas mācību;
  • profesionāli sagatavot kvalificētus speciālistus;
  • veikt zinātniski pētniecisko darbu astroloģijas nozarēs;
  • sistematizēt zināšanas un pieredzi un nodot to tālāk;
  • iepazīstināt ar pēdējiem astroloģijas un astronomijas jaunumiem;
  • sniegt astroloģiskas konsultācijas;
  • apvienot Avestas astrologus;
  • ievērot astrologu darba ētiku.

Pāvels Globa – astrologs, zinātnieks, vēsturnieks

Pāvels Globa - astrologis, zinātnieks, vēsturnieks

Pāvels Globa ir viens no populārākajiem profesionālajiem astrologiem, zinātnieks, vēsturnieks, neskaitāmu darbu autors vēstures, reliģijas un astroloģijas jomā. Viņš ir izstudējis simtiem seno rokrakstu. Pāvels Globa ir cilvēks ar fenomenālu atmiņu, gaišreģa spējām un unikālām zināšanām, kuras ir saņēmis mantojumā no saviem Persijas senčiem. Viņš ir saņēmis Lielo Skolotāju svētību. Viņa prognozes piepildās ne mazāk kā ar 85 % ticamību!

Ar Pāvela Globas vārdu saistās Avestas tradīciju atdzimšana un unikālu zināšanu izplatīšana. Viņš paver laika priekškaru un ļauj mums iepazīties ar indoeiropiešu tautu senču āriešu vēsturi, kultūru, tradīcijām un reliģiju. Bet vissvarīgākais – iepazīstina mūs ar senāko cilvēces mācību – mācību par vienotiem Visuma likumiem. Šis likums pamatojas uz pasaules nedalāmību, kur savstarpēji mijiedarbojas un vienotu veselumu veido kosmoss, daba un cilvēks. Tā ir mācība par labo un ļauno, tas ir cilvēces morāli ētiskais kodekss!

Senie ārieši astroloģiju uzskatīja kā dievišķu mācību par zvaigznēm, kura pamatojas uz Vienoto Visuma likumu. Pāvels Globa pūlas, lai ar šīm senajām zināšanām iepazītos pēc iespējas vairāk cilvēku. Sekojot šim mērķim, viņš apmeklē daudzas valstis un pilsētas, kur viņu gaida ar nepacietību. Tur viņš uzstājas ar lekcijām, piedalās televīzijas un radio raidījumos, kā arī sniedz konsultācijas.
Savas pirmās astroloģijas lekcijas Pāvels Globa sāka lasīt gandrīz pirms 25 gadiem. Tās notika arī Rīgā. Lekcijās ar milzīgu interesi piedalījās daudz cilvēku. Iegūtā informācija palīdzēja dziļāk izprast sevi un kosmosa likumus, kā arī apkārtējo pasauli un mūsu vietu tajā!

Šobrīd Pāvels Globa kā rektors vada Zoroastriskās Astroloģijas institūtu, ir Avestas astroloģijas asociācijas prezidents un neskaitāmu Avestas astroloģijas skolu goda priekšsēdētājs un vadītājs, goda viesis daudzās starptautiskās astroloģijas un astronomijas biedrībās un organizācijās.

Kādā no savām viesošanās reizēm Rīgā Pāvels Globa kopā ar saviem skolniekiem nolēma dibināt oficiālu Avestas astroloģijas pārstāvniecību Latvijā. Tā Rīgā 2004. gadā tika oficiāli reģistrēts Avestas Tradīciju centrs, par kura dibinātāju un vadītāju kļuva Pāvels Globa.

Pāvels Globa – Zoroastriskās Astroloģijas institūta rektors, Astronomijas un Astroloģijas biedrības goda prezidents.

Avestas astroloģija

Avestas astroloģija

Dzīve katram no mums ir daudzšķautņaina un sarežģīta. Katrs no mums ir unikāls. KATRAM CILVĒKAM IR SAVS LIKTENIS. Katrs risina savus individuālos uzdevumus noteiktā laika posmā, jo mēs piedzimstam dažādi – ar savām spējām, ar saviem pagātnes nopelniem un grēkiem. Kā noskaidrot, kas tika un kas netika apgūts dzīves skolā pagājušajās dzīvēs? Kam jāpievērš īpaša uzmanība un kam nav vērts tērēt spēkus un enerģiju? Kur katram individuāli ir gaismas ceļš un kur nomaskējies ļaunums? Kā izvēlēties pareizo attīstības ceļu?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem palīdz rast atbildi Avestas astroloģija. Tā aptver visas mūsu dzīves puses, un bez tās mūsu zināšanas par sevi un pasauli ir nepilnīgas. Bet jāzina, ka viena astroloģija atšķiras no citas astroloģijas. Šobrīd ir vairāki populāri astroloģijas novirzieni un skolas, un katrai no tām ir sava specifika. Mēs skaidrosim un runāsim tikai par Avestas astroloģiju!

Avestas astroloģija ir pati senākā zināmā astroloģija pasaulē.

Avestas astroloģija ir pati senākā zināmā astroloģija pasaulē un tieši Avestas astroloģija pilnā apjomā dod atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. Tikai Avestas astroloģijā visi astroloģiskie pamatojumi un secinājumi balstās uz seno āriešu mācību par Vienotu Kosmosa likumu, kur norādīts Visuma morāli ētiskais kodekss. Avestas astroloģija māca, ka cilvēks piedzimst šajā pasaulē, lai apgūtu noteiktas dzīves stundas un prasmes. Tas arī ir cilvēka uzdevums. Kā viņš to darīs un gala rezultātā kā izdarīs, būs atkarīgs tikai no paša. To var salīdzināt ar mūsu sabiedrībā noteiktās obligātās izglītības iegūšanu. Izglītība būs, bet līmenis ikvienam būs atšķirīgs. Tas būs atkarīgs ne tikai no skolnieka prāta spējām, bet arī no uzcītības.

Jau mūsu senči teica, ka, mainot sevi, cilvēks maina arī apkārtējo pasauli. Diemžēl ne katrs no mums zina, kā mainīt sevi, ko viņš dara pareizi un kur maldās. Šajā gadījumā cilvēkam nāk palīgā astroloģija, caur kuru var atrast atbildes uz tāda veida jautājumiem.

AVESTAS ASTROLOĢIJA ir ļoti sarežģīta un nopietna zinātne, kas sevī apvieno universālu zināšanu sistēmu.

Tā palīdz cilvēkam krietni paplašināt redzējumu uz apkārtējo pasauli un pilnvērtīgi to uztvert. Cilvēks sāk saprast sevi, var izskaidrot savas dzīves notikumus, paredzēt sekas un tādā veidā kontrolēt savu rīcību.

Vai tas nozīmē, ka visiem cilvēkiem jāmācās astroloģija vai arī nepieciešamības gadījumā viņiem pietiekoši saņemt profesionāla astrologa konsultāciju? Ja cilvēks dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli, rīkojas saskaņā ar augstākajiem likumiem, tad, protams, viņam nav lielas nepieciešamības ne pēc astroloģiskām zināšanām, ne pēc astrologa padoma. Tas ir tāpat, kā veselam cilvēkam nevajag ārstu. Par ārstiem mēs atceramies tikai tad, kad mūs sāk nopietni uztraukt veselības problēmas. Tā kā astroloģija ietver sevī universālas zināšanas par pasaules sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību, tad šīs zināšanas kaut vai minimālā līmenī var būt noderīgas ne tikai slimniekiem savas veselības uzlabošanai, bet arī veselajiem savas veselības saglabāšanai!

Kā iepriekš tika minēts, astroloģisko zināšanu apguve prasa īpašu sagatavotību no cilvēkiem, kuri nolēmuši kļūt par profesionāliem astrologiem. Šāda sagatavotība nozīmē ne tikai teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, bet arī morāli ētisko kritēriju pārzināšanu.


Avestas tradīcijā astrologs ir cilvēka dvēseles un ķermeņa dziednieks. 

Izveidojot horoskopu, astrologs var palīdzēt cilvēkiem orientēties gan konkrētā dzīves situācijā, gan arī visā dzīves programmā. Viņš uzņemas milzīgu atbildību par katru savu padomu, par katru savu pateikto vārdu, par katru savu darbību, kura savukārt var ietekmēt cita cilvēka brīvo izvēli. Lielos vilcienos runājot, astrologam jāparāda visi iespējamie dzīves ceļi un prognozējamās sekas tā vai cita ceļa izvēlei, bet galīgo izvēli cilvēks izdara pats. Viens no galvenajiem noteikumiem Avestas mācībā par zvaigznēm ir šāds: izvēles brīvība un katra personīgā atbildība par šo izvēli. Turklāt noteikti jāatceras, ka ar astroloģisko metožu palīdzību tiek veidotas PROGNOZES, nevis pareģojumi. Šie divi jēdzieni ir absolūti atšķirīgi un ar dažādiem mērķiem.

Avestas astroloģija ir visaptveroša mācība. 

Tā palīdz izprast sevi, ļauj noteikt talantus un spējas, izvēlēties atbilstošu profesiju, prognozēt nākotnes notikumus, risināt partnerattiecības ģimenē, kolektīvā, sabiedrībā. 

Medicīniskā astroloģija

Medicīniskā astroloģija pēta ķermeņa un atsevišķu orgānu uzbūvi, nosaka uzņēmību pret slimībām, nosaka slimību cēloņus un ārstēšanas veidus.

Karmiskā astroloģija

Karmiskā astroloģija ļauj noteikt iepriekšējo dzīvju ietekmi uz cilvēku.Liela uzmanība tiek pievērsta genoskopam, jo cilvēka unikalitāti nosaka ne tikai viņa paša piedzimšana, bet arī viņa senču summārā ietekme.

Astromineraloģija

Astromineraloģija saskaņā ar cilvēka horoskopu ļauj noteikt pozitīvo vai negatīvo minerālu ietekmi.

Astroģeogrāfija

Astroģeogrāfija palīdzēs izvēlēties to valsti vai pilsētu, kur cilvēkam būs visvieglāk sevi realizēt.

Vārda izvēle

Īpaša uzmanība Avestas astroloģijā tiek pievērsta cilvēka vārda izvēlei. Vārdam ir jāsaskan ar horoskopu un jāveicina dzīves uzdevumu izpilde, nevis jāliek šķēršļi ceļā.

Kā redzam, grūti iedomāties kādu cilvēka darbības jomu, kura nepakļautos Kosmiskajam likumam. Gribam mēs to vai negribam, Avestas astroloģijas principi darbojas neatkarīgi no tā. Mūsu tiesības ir tikai iemācīties lietot šos likumus savas attīstības labā.

(Citāti izmantoti no P. Globas materiāliem)