Apmācība astroloģijā

Mācības mūsu institūtā pamatojas uz Avestas principiem un tradīcijām.

Mācību programmas ir izstrādājis Pāvels Globa un, pamatojoties uz tām, notiek mācības visās Avestas astroloģijas skolās.

Mūsu mācību devīze – PROFESIONĀLISMS.

Pie mums strādā profesionāli kvalificēti astrologi un pasniedzēji ar lielu praktiskā darba pieredzi.

Institūtā tiek apgūta specialitāte "ASTROLOGS" (profesijas kods 5151 01 profesiju klasifikatorā)

Institūtā mācības notiek pēc šādām programmām:

 • Astroloģijas pamatu bāzes kurss – 3 gadi;
 • Padziļinātais astroloģijas kurss – 4 gadi.

Atsevišķas programmas uz 1 gadu:

 • Personības astropsiholoģija;
 • Notikumu horoskops;
 • Prognožu astroloģija.
Avestas apmācības

Mācību procesā tiek izmantotas modernas apmācības metodes un speciālā astroloģijas datorprogramma "Radix".

Iespējams mācīties klātienē un neklātienē.

Visas mācību programmas ir licencētas Rīgas Domē atbilstoši LR Izglītības un zinātnes ministrijas nolikumiem.

Mācības klātienē

Klātienes mācību programma ir saplānota uz 3 gadiem (6 semestriem).
Katra semestra beigās notiek ieskaite, pēc kuras nokārtošanas studenti turpina mācības.

Nodarbību saraksts

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā.

Darbdienās:
- rīta grupas 10.00–13.00 vai 11.00–14.00

- vakara grupas 17.00–20.00 vai 18.00–21.00

Brīvdienās:

katrā otrajā sestdienā 10.00–16.30

Mācības neklātienē

Mācības neklātienē notiek vienu reizi mēnesī.

Studentam tiek iedoti visi nepieciešamie mācību materiāli.

Tikšanās reizēs paredzēti praktiskie darbi.

Mācību ilgums neierobežots un atkarīgs no paša studenta ieinteresētības.

Speciālie astroloģijas kursi

Biznesa astroloģija. Lietišķais horoskops. Firmas horoskops.

Kurss paredzēts astrologiem ar pamata zināšanām astroloģijā.
Tiek apgūtas biznesa astroloģijas īpatnības, notiek darbs ar firmas horoskopu.

Programmas ilgums 120 akadēmiskās stundas, paredzēts liels praktisko nodarbību apjoms.

Kvalifikācijas celšanas kursi

Aicinām visus astrologus paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju,
paplašināt zināšanas, iegūt praktisku pieredzi un pilnveidot konsultēšanas prasmes.

Programmas ilgums – 90 akadēmiskās stundas.

Paredzēts liels praktisko nodarbību apjoms.

Uz kursiem notiek iepriekšēja pierakstīšanās.
Pēc kursu beigšanas tiek izsniegts institūta sertifikāts.

Avestas astroloģijas pamati

Aicinām astrologus ar citu skolu un novirzienu astroloģijas zināšanām iepazīties ar Avestas astroloģijas atšķirībām. Šis kurss ir speciāli jums!

Programmas ilgums – 120 akadēmiskās stundas.

Astroloģijas semināri 

Ir izstrādāti speciāli fakultatīvi kursi:

 • Bērnu astroloģija;
 • Numeroloģija;
 • Partnerattiecības, partneru saderība;
 • Genoskops (Jūsu saistība ar jūsu senčiem);
 • Astromineraloģija, akmeņu ārstnieciskais spēks;
 • Astromedicīna;
 • Horārā astroloģija;
 • Elektīvā astroloģija.
Aicinām visus interesentus ar astroloģijas priekšzināšanām.
Uz semināriem notiek iepriekšēja pierakstīšanās.

Pieteikšanās forma