Astroloģijas konsultācijas

Individuālo horoskopu sastādīšana

 • Personības psiholoģiskais portrets
 • Individuālās īpatnības
 • Spējas un talanti
 • Veiksmīgākās pašrealizācijas jomas
 • Iekšējo kompleksu un problēmu cēloņi un ceļi to pārvarēšanai
 • Galvenie dzīves un karmiskie uzdevumi
 • Piemērotākā vārda noteikšana
 • Atbildes uz citiem jautājumiem

Astroloģiskā prognoze gadam, mēnesim, dienai

 • Nākotnes notikumu raksturs
 • Individuālo īpašību izmaiņas nākamā gada laikā
 • Personības izaugsmes un profesionālās attīstības iespējas
 • Ieteikumi šo iespēju realizācijai
 • Kā arī citu notikumu analīze atkarībā no klienta vēlmēm

Profesionālie un lietišķie jautājumi

 • Lietišķā horoskopa sastādīšana
 • Lietišķo īpašību un spēju noteikšana
 • Karjeras izvēle
 • Ieteicamākais nodarbošanās veids

Ģimenes jautājumu risināšana

 • Rekomendācijas atbilstošāko partneru izvēlē
 • Labākā laika noteikšana laulību ceremonijai
 • Savstarpējo attiecību analīze ar partneriem, bērniem, kolēģiem
 • Konfliktsituāciju cēloņu noteikšana un rekomendācijas to risināšanai

Bērnu audzināšana

 • Bērna horoskopa sastādīšana
 • Rekomendācijas audzināšanā, ievērojot bērna individualitāti
 • Atbilstošākā vārda izvēle bērnam

Veselība

 • Kopējā veselības stāvokļa noteikšana
 • Novājināto orgānu vai organisma sistēmu un iedzimto slimību noteikšana
 • Labvēlīgākā laika noteikšana vizītei pie ārsta, plānveida operāciju un kosmētisko procedūru veikšanai

Ekstrēmu situāciju analīze

(darba zaudēšana, avārija, emigrācija vai pārcelšanās uz citu dzīvesvietu u.c.)

 • Cēloņu noteikšana
 • Ieteicamie risinājumi
 • Nākotnes prognoze

Genoskops

 • Jūsu saikne ar saviem senčiem un dzimtu

Bizness

 • Firmas reģistrācijas laika izvēle
 • Firmas veiksmīgākā nosaukuma izvēle
 • Personāla atlase
 • Darbinieku psiholoģiskā analīze
 • Biznesa partneru saderība
 • Firmas darbības prognoze
 • Svarīgu līgumu vai dokumentu parakstīšanas laiks

Papildpakalpojumi

 • Astroloģisks atbalsts personai, firmai, darījumam u.c.
 • Jebkura notikuma, vienošanās, sadarbības attīstības un realizācijas prognoze

Un vēl daudzi citi jautājumi.


Mūsu astrologi katra klienta jautājumu izskatīšanā nodrošina:

 • profesionālu,
 • kvalitatīvu,
 • individuālu,
 • konfidenciālu pieeju.

Pakalpojuma cena ir atkarīga no

 • jautājuma sarežģītības pakāpes,
 • sākuma datu precizitātes,
 • nepieciešamā laika patēriņa atbildes sagatavošanā.

Atsauksmes forma