Astrologu asociācija

Astrologu asociācija

2012. gada aprīlī dibināšanas sanāksmē, kurā piedalījās 42 cilvēki, tika pieņemts lēmums par Avestas Astroloģijas asociācijas “AVESTA” dibināšanu Latvijā. Mūsu asociācijā piedalās ne tikai profesionāli astrologi, bet arī Avestas astroloģijas institūta studenti un astrologi amatieri. Avestas Astroloģijas asociācija ir atvērta sabiedrība, tā pieņem jaunus dalībniekus, kuri vēlas kļūt par asociācijas biedriem.

Mērķi un uzdevumi:

 • Avestas mācības veicināšana masās;
 • Avestas astroloģijas popularizēšana un praktiska lietošana dažādās dzīves sfērās;
 • Avestas astrologu tiesību, darbības un interešu aizstāvība;
 • sakaru dibināšana ar līdzīgām organizācijām un to attīstība;
 • astrologu speciālistu sagatavošana.

Asociācijai ir tālāk minētās tiesības:

 • koordinēt tās darbību;
 • pārstāvēt un aizsargāt savu biedru kopīgās intereses;
 • veidot filiāles un atvērt pārstāvniecības;
 • dibināt un iestāties citās organizācijās;
 • iestāties citās asociācijās un savienībās, lai sasniegtu Statūtos minētos mērķus.

Astrologu Klubs

Aicinām piedalīties jaunizveidotajā Astrologu Klubā, kura uzdevumi ir:

 • domubiedru apvienošana;
 • praktisko prasmju pilnveidošana;
 • treniņu semināri;
 • iepazīšanās ar astroloģijas un astronomijas jaunumiem;
 • tikšanās un sarunas ar interesantiem cilvēkiem.

Treniņu semināru programmas

 • personības psiholoģiskā analīze;
 • horoskopā redzamo problēmu analīze;
 • prognožu tehnikas, likteņa modelēšana;
 • numeroloģija;
 • likteņa mandala;
 • Taro kārtis.

Nodarbības notiks atkarībā no grupu izveidošanās.
Par treniņu semināriem informācija tiks sniegta iepriekš.
Reģistrējies un kļūsti par Astrologu Kluba biedru!
Kluba nolikums un pilna programma vēl ir izstrādes stadijā.

Avestas institūts

Mācības mūsu institūtā pamatojas uz Avestas principiem un tradīcijām.

Mācību programmas ir izstrādājis Pāvels Globa un, pamatojoties uz tām, notiek mācības visās Avestas astroloģijas skolās.

Mūsu mācību devīze – PROFESIONĀLISMS.

Pie mums strādā profesionāli kvalificēti astrologi un pasniedzēji ar lielu praktiskā darba pieredzi.

Institūtā tiek apgūta specialitāte "ASTROLOGS" (profesijas kods 5151 01 profesiju klasifikatorā).

Institūtā mācības notiek pēc šādām programmām:

 • Astroloģijas pamatu bāzes kurss – 3 gadi;
 • Padziļinātais astroloģijas kurss – 4 gadi.

Atsevišķas programmas uz 1 gadu:

 • Personības astropsiholoģija;
 • Notikumu horoskops;
 • Prognožu astroloģija.

Mācību procesā tiek izmantotas modernas apmācības metodes un speciālā astroloģijas datorprogramma "Radix".

Iespējams mācīties klātienē un neklātienē.

Visas mācību programmas ir licencētas Rīgas Domē atbilstoši LR Izglītības un zinātnes ministrijas nolikumiem.

Sazināties ar mums

"Latvijas Avestas astroloģiskā asociācija"

Adrese: 

Rīgā, Brīvības ielā 85, 5. stāvā